In het Platform Voedselveiligheid wisselen deskundigen van de verschillende branches kennis op het gebied van voedselveiligheid uit.

Het platform richt zich op onderwerpen die voor meerdere branches van belang zijn. Dit betreft zowel actuele zaken die snelle informatie-uitwisseling vragen als ook trends en ontwikkelingen op het gebied van technologische ontwikkelingen, handhaving en regelgeving.

  • Het platform bestaat uit een vast kernteam: elke deelnemende sector vaardigt een experts / inhoudelijk deskundig.
  • Het kernteam heeft zeer frequent contact over lopende zaken, mogelijke signalen en komende overleggen met de overheid. Andere experts worden uitgenodigd als het onderwerp daartoe aanleiding geeft.
  • Regelmatig zal een themabijeenkomst worden georganiseerd waarbij onderwerpen op het gebied van voedselveiligheid en de handhaving worden besproken. Uitkomsten moeten leiden van kennisuitwisseling tot afspraken over monitoring tot het in kaart brengen van nieuwe thema’s.
  • De onafhankelijke secretaris van het platform is geen woordvoerder namens partijen in het platform, maar zorgt voor het verbinden van de deelnemers.
  • Het platform is gestart in juli 2022. 

Deelnemende organisaties

Onafhankelijk secretaris en coördinator: 
Gerrianne Jansen